Samfundssind?

Foto: Adobe Stock Photo

Af Berit Østerlind. Færøvej 27 Herning, bestyrelsesmedlem i SF Herning, farmor til et SFO-barn

I det nok så famøse og omtalte budget 2019 besluttede Herning Byråd en stigning på en SFO-plads fra 673 kroner til 1646 kroner.

I skrivende stund har landet så været plaget af covid-19. Dette har ramt alle, ingen områder er gået ram forbi. Skoler og dagtilbud har været lukkede.

Trods det har børne- og familieudvalget alligevel besluttet, at forældre til børn i de lukkede insti...

Læs denne artikel

- og alle andre på Forum Søndag fra kun 1 krone

Forum Søndag

Dit digitale Søndagsunivers

Adgang til Forum Søndag

Adgang til fordele hos læserklubben

Forum Søndag

Dit digitale Søndagsunivers

Adgang til Forum Søndag

Adgang til fordele hos læserklubben